Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
36% (27 votes)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (6 votes)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
4% (3 votes)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
38% (28 votes)
Cits
14% (10 votes)
Total votes: 74