IEPIRKUMS IeM IC 2017/4

Iepirkums aktīvs
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/4
CPV klasifikators: 
50730000-1
Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehniskās apkopes veikšana un avārijas bojājumu novēršana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 40 600,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Tuesday, 18 April, 2017 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 3 April, 2017 - 11:30
Papildinformācija: