Pakalpojumu kvalitātes novērtējums

Pārskatā iekļauti dati par IeM Informācijas centra nodrošināto pakalpojumu kvalitātes rādītājiem. Statistika tiek gatavota reizi ceturksnī.