Lietotāju atbalsta nodaļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultanta amats

Darba pienākumos ietilpst:

 • risināt sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizēt to cēloņus un iesākt atbilstošus uzlabojumus;
 • konsultēt lietotājus, iesākt IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai;
 • sniegt konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā.

 

Prasības darba kandidātam:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams - ar IT saistītajās zinātnēs);
 • teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju, kvalitātes vadības un vadības teorijas jomā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām, Internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku;
 • pamatzināšanas par IT infrastruktūras (informācijas sistēmas, datu bāzes, datortīkli, iekārtas) uzbūvi un darbības organizāciju;
 • zināšanas par pakalpojumu procesu pārvaldību (ITIL, ISO 20000), vēlams praktiķa/vadītāja līmenī, jābūt priekšstatam par procesu savstarpēju mijiedarbību un spējām atsevišķus no tiem vadīt.

 

Kā priekšrocības tiks uzskatītas:

 • zināšanas un pieredze projektu vadībā;
 • prasmes lietvedības darbā (dokumentu sagatavošana, noformēšana un sakārtošana);
 • labas komunikāciju spējas, labas prezentāciju iemaņas;
 • pieredze kvalitātes vadības sistēmu vai pakalpojumu procesu pārvaldības ieviešanā.

 

Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, CV sūtīt uz e-pasta adresi: ieva.jurkovska@ic.iem.gov.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt 67208788, (darbadienās 8.00-16.30).

Pateicamies visiem kandidātiem, bet lūdzu ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz intervijām.