IEPIRKUMS IeM IC 2017/20

Iepirkums aktīvs
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/20
CPV klasifikators: 
48760000-3
72267100-0
Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru papildus programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
35 537,19 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 18 December, 2017 - 10:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 6 December, 2017 - 15:45