IEPIRKUMS IeM IC 2018/4

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SAI "iSoft Solutions"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 11 June, 2018 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 16 August, 2018 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/4
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Finanšu instrumentu vadības informācijas sistēmas pielāgošana uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 999,99 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz tiks sasniegta maksimālā noteiktā līgumcena.
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 23 April, 2018 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 6 April, 2018 - 14:30
Papildinformācija: