Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Aktualitātes

Latvijā uzsāk testus izsaucēja atrašanās vietas noteikšanas uzlabošanai
 
Jauns e-pakalpojums "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude".
 
Otrdien, 27. augustā, Ministru kabinets izdeva Ministru kabineta noteikumus Nr.634 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums””. 
 
Uzsākta Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas darbība
 
Jauns e-pakalpojums „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. 
 
Biometrisko datu apstrādes iekārtu izvietošana Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādēs. 
 
Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru".
 
Aicinām aktīvāk izmantot bezmaksas e-pakalpojumu zagtu kultūras objektu meklēšanā.
 
Darbu sāk otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēma (SIS II).