Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2017. gads

IEPIRKUMS IeM IC 2017/12

Iepirkuma priekšmets: 
Radiostaciju remonts un rezerves daļu iegāde uz trim gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/10

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/9

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/8

Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem.

IEPIRKUMS IeM IC 2017/7

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/6

Iepirkuma priekšmets: 
Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz četriem gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/5

Iepirkuma priekšmets: 
Interneta tīkla maršrutētāja modernizēšana

IEPIRKUMS IeM IC 2017/4

Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehniskās apkopes veikšana un avārijas bojājumu novēršana

IEPIRKUMS IeM IC 2017/3

Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras klimata kontroles iekārtu tehnisko apkopju veikšana un avārijas bojājumu novēršana

IEPIRKUMS IeM IC 2017/1

Iepirkuma priekšmets: 
Optisko dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla objektiem Rīgas pilsētā uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2017/2

Iepirkuma priekšmets: 
Siemens ciparu mikroviļņu sistēmas SRA- L, SRAL-XD un kanālu blīvēšanas iekārtu FMX/CMX avārijas bojājumu novēršana uz 3 gadiem