Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2018. gads

IEPIRKUMS IeM IC 2018/1

Iepirkuma priekšmets: 
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu remonts ugunsdzēsības autotransportam uz 2 gadiem