Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Informācijas centra arhīvs

Arhīvā uzkrātie fondi:

 • IeM un tās dažu iestāžu veidojošās pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas, t.sk. bijušo IeM sistēmas darbinieku personas un pensijas lietas, ziņas par IeM sistēmas darbinieku algu;
 • līdz 2000.gadam cietumos mirušo personu lietas;
 • izziņas iestādēs saskaņā ar likumdošanu izbeigtās krimināllietas.

 

Izziņu veidi:

 • arhīva izziņas vai izraksti no bijušo IeM sistēmas darbinieku personīgajām lietām:
  -par darba stāžu;
  -par darba algu;
  -cita informācija, kas atrodas personīgajā lietā;
 • izziņas par cietumos mirušām personām līdz 2000.gadam;
 • arhīva izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto) izsūtījumā pavadīto laiku;
 • izziņas no Policijas akadēmijā studējošo personu personīgajām lietām un sekmju lapām.

   
Informāciju var saņemt:

 • tiesību aizsardzības u.c. valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savu funkciju izpildei, atbilstoši iestādes kompetencei, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
 • fiziskās personas par sevi, par viņas aizgādnībā esošām personām, mirušiem radiniekiem, kā arī uz pilnvaras pamata par jebkuru citu personu.

Fiziskai personai, lai saņemtu ziņas no Arhīva, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pases personas datu lapas kopiju (lapa ar personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu), bet pieprasot ziņas par aizgādnībā esošām personām vai mirušiem radiniekiem, papildus ir jāiesniedz arī radniecības, aizgādnības vai miršanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas.
Personīgi nodot iesniegumu vai saņemt izziņu var Čiekurkalna 1.līnija 1, 6.korpuss, Rīga, tālr.67829000, 67829007, 67829002. Pieņemšanas laiks katru darba dienu (izņemot piektdienas) no plkst.8:00-12:00 un no 13:00-15:00.
E-pasts: arhivs@ic.iem.gov.lv

Fonda lietu glabāšanas termiņi:

noteikti saskaņā ar valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksta prasībām.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

 • 11.02.2010. LR Likums „Arhīvu likums”;
 • 12.04.1995. LR Likums „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”;
 • 14.09.1998. IeM pavēle Nr.404 "Par Izbeigto krimināllietu reģistra veidošanas un izmantošanas instrukciju";
 • 28.02.1995. IeM pavēle Nr.73 „Instrukcija par iekšlietu iestāžu darbinieku personīgo lietu reģistrēšanas, kustības un glabāšanas kārtību”.