Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Lietvedības daļa

Lietvedības daļa ir Centra struktūrvienība, kas veic Centra uzdevumus lietvedības jomā.

Lietvedības daļas funkcijas:

 • organizēt Centra dokumentu apriti;
 • reģistrēt Centrā saņemtos dokumentus, krimināllietas, personu iesniegumus, Centra priekšnieka rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus, protokolus, ziņojumus un citus dokumentus, kā arī Centra priekšnieka un priekšnieka vietnieku parakstītos nosūtāmos dokumentus un nosūtīt tos adresātiem;
 • sagatavot izsniegšanai izziņas par personu (ne)sodāmību;
 • nodot Centra vadībai izskatīšanai Lietvedības daļā reģistrētos saņemtos dokumentus;
 • saskaņā ar Centra vadības rezolūciju izsniegt nodaļu vadītājiem dokumentus;
 • kontrolēt Centrā saņemto dokumentu izpildes termiņus;
 • sastādīt Centra lietu nomenklatūru un veidot Centra vadības nomenklatūras lietas;
 • nodrošināt Centra dokumentu saglabāšanu un praktisku izmantošanu;
 • nodot arhīvā vai iznīcināšanai Centra lietas un žurnālus;
 • nodrošināt slepenības režīma ievērošanu Centrā;
 • saskaņā ar lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām sagatavot dokumentu kopijas;
 • kontrolēt sagatavoto dokumentu noformējuma atbilstību lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties Centra darba plāna izstrādē un informācijas sagatavošanā Centra gada publiskajam pārskatam.