Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Starptautiskās sadarbības daļa

Starptautiskās sadarbības daļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus starptautiskās sadarbības jomā.

Starptautiskās sadarbības daļas funkcijas:

  • organizēt un koordinēt Centra sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām;
  • piedalīties starptautisku tikšanos, sanāksmju, semināru un citu starptautiska rakstura pasākumu organizēšanā un nodrošināt ārvalstu delegāciju vizīšu organizēšanu Centrā;
  • koordinēt Centra vadības un struktūrvienību vadītāju/priekšnieku ārvalstu vizītes;
  • tiesību aktos noteiktajā kārtībā, koordinēt informācijas apmaiņu par Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgo notiesāšanu Latvijas Republikā un par Latvijas Republikas valstspiederīgo notiesāšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs.