Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
35% (21 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (5 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
5% (3 balsis)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
38% (23 balsis)
Cits
13% (8 balsis)
Kopējais balsu skaits: 60