Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
35% (16 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
4% (2 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
2% (1 balss)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
43% (20 balsis)
Cits
15% (7 balsis)
Kopējais balsu skaits: 46