Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
33% (18 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
6% (3 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
6% (3 balsis)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
41% (22 balsis)
Cits
15% (8 balsis)
Kopējais balsu skaits: 54