Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
40% (14 balsis)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
6% (2 balsis)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
3% (1 balss)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
34% (12 balsis)
Cits
17% (6 balsis)
Kopējais balsu skaits: 35