Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Centra priekšnieks

Ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 2.septembra rīkojumu par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieku iecelts Pjotrs Dorogovs, kurš līdz šim bija Informācijas centra priekšnieka vietnieks.

P.Dorogovs strādā Informācijas centrā kopš 2005.gada un ir bijis  Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas nodaļas priekšnieks, kā arī pārraudzījis Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu Latvijā. 2012.gadā P.Dorogovs tika iecelts par Informācijas centra priekšnieka vietnieku un bija atbildīgs par Informācijas centra stratēģijas un virzības izstrādi, tehnisko un informācijas resursu attīstības plānošanu, kā arī par nacionālo un starptautisko informācijas tehnoloģiju attīstības projektu izstrādi.

P.Dorogovs ir Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta doktorants, piedalījies vairākās zinātniskās konferencēs un ir autors virknei zinātnisku publikāciju.

2008.gadā saņēmis Iekšlietu ministrijas apbalvojumu „Goda Zīme” par augstu profesionalitāti un aktīvu līdzdalību pasākumos, kas saistīti ar Latvijas pievienošanos Šengenas zonai.