Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/5

Līgumcena: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "RF Serviss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 16 Maijs, 2018 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 11 Jūlijs, 2018 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka, tālrunis 67208538
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/5
CPV klasifikators: 
48970000-8
Iepirkuma priekšmets: 
SafeQ drukas kontroles risinājuma licenču iegāde, atjaunošana un iekārtu integrācija risinājumā uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 999,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski vizizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar kritērijiem, kas iekļauti iepirkuma nolikumā
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz tiks sasniegta maksimālā noteiktā līgumcena
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 27 Aprīlis, 2018 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 16 Aprīlis, 2018 - 14:00
Papildinformācija: