Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

ERAF projekts "Loģiski vienotais datu centrs"

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2018.gada 26.aprīlī uzsāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros Projekta "Loģiski vienotais datu centrs" (turpmāk – projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot drošu, viegli paplašināmu, un augstas pieejamības koplietošanas infrastruktūru, kurā tiks darbinātas gan esošās, gan jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā izstrādājamās iestāžu informācijas sistēmas. Projekta ietvaros tiks izveidots ietvars, kurā iestādes saņems centralizētus IKT koplietošanas infrastruktūras pakalpojumus atbilstoši to darbības vajadzībām.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 500 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 825 000 EUR un valsts budžeta finansējums 675 000 EUR.

Projekts tiek īstenots no 2018.gada 26.aprīļa līdz 2021.gada 25.aprīlim. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā.