Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2018/13

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 22 Oktobris, 2018 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 1 Novembris, 2018 - 09:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Madara Priede, tālrunis 67208540
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/13
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
EUR 1 000 000,00 bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
48 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 12 Oktobris, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Sestdiena, 8 Septembris, 2018 - 16:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13489
Iepirkums izbeigts. Iepirkuma ziņojums pieejams augstāk minētajā interneta tīmekļa vietnē.