Vai Jūs izmantojat Informācijas centra piedāvātos e-pakalpojumus?

Jā, vienmēr, kad nepieciešams konkrēts pakalpojums
36% (27 голоса)
Jā, bet reti, kad nav iespējams pakalpojumu izmantot klātienē
8% (6 голоса)
Nē, jo šādus jautājumus labāk risinu klātienē
4% (3 голоса)
Neesmu informēts par piedāvātajiem e-pakalpojumiem
38% (28 голоса)
Cits
14% (10 голоса)
Всего ответов: 74