Lietotāju atbalsta nodaļas IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultanta amats

Darba pienākumos ietilpst:

-         Risināt sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizēt to cēloņus un iesākt atbilstošus uzlabojumus;

-         Konsultēt lietotājus, iesākt IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai;

-         Sniegt konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā.

 

Prasības darba kandidātam:

-         augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (vēlams - ar IT saistītajās zinātnēs);

-         teorētiskās un praktiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju, kvalitātes vadības un vadības teorijas jomā;

-         prasmes darbā ar MS Office programmām, Internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku;

-         pamatzināšanas par IT infrastruktūras (informācijas sistēmas, datu bāzes, datortīkli, iekārtas) uzbūvi un darbības organizāciju;

-         zināšanas par pakalpojumu procesu pārvaldību (ITIL, ISO 20000), vēlams praktiķa/vadītāja līmenī, jābūt priekšstatam par procesu savstarpēju mijiedarbību un spējām atsevišķus no tiem vadīt.

Kā priekšrocības tiks uzskatītas:

-         zināšanas un pieredze projektu vadībā;

-         prasmes lietvedības darbā (dokumentu sagatavošana, noformēšana un sakārtošana);

-         labas komunikāciju spējas, labas prezentāciju iemaņas;

-          pieredze kvalitātes vadības sistēmu vai pakalpojumu procesu pārvaldības ieviešanā.

Pieteikuma vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt ne vēlāk kā trīsdesmit dienas no sludinājuma publicēšanas dienas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā (Bruņinieku 72b, Rīga, LV-1009; t.67208218, fakss: 67208219, CV sūtīt pa e-pasta adresi sabine.jonova@ic.iem.gov.lv Jautājumu gadījumā zvanīt 67219043, (darbadienās 8.00-16.30).