IEPIRKUMS IeM IC 2017/18

Iepirkums aktīvs
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ilze Eiduka
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208538
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/18
CPV klasifikators: 
50343000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Jūras novērošanas sistēmas uzturēšana un apkope uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 999,17 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
2 gadi
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 11 декабря, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
четверг, 30 ноября, 2017 - 14:00