IEPIRKUMS IeM IC 2018/9

Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andris Lobovs (67208775)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2018/9
CPV klasifikators: 
72261000-2
30233100-2
32424000-1
48822000-6
51610000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Slēgts konkurss - Integrētās datu centra platformas modernizēšana, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana uz 4 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
3 719 008,00 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc kritērija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturtajai daļai - “Cena”
Līguma darbības termiņš: 
Vispārīgā vienošanas uz 4 gadiem
Iepirkuma atvēršana: 
среда, 31 октября, 2018 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
четверг, 11 октября, 2018 - 11:00
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūrā ir paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. Nolikums un visa aktuālā informācija ir pieejama valsts elektroniskajā iepirkumu sistēmā  - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13639
10.10.2018. ir veikti precizējumi nolikumā un mainīts pietiekumu iesniegšanas termiņš uz 31.10.2018 plkst.11:00